اطلاعیه های سازمانی

آگهی مزایده عمومی اقلام رسوبی و مستعمل

شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر ( سهامی خاص )

درنظر دارد اقلام رسوبی و مستعمل متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد برای دریافت اسناد مزایده از طریق آدرس اینترنتی www.ghatarbar.ir ( بخش مزایده ) اقدام نمایند .

مهـلت بازدید و تحویل مدارک از تاریخ 12/02/1403 لغایت پایان وقت اداری 18/02/1403 می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مزایده یکصد میلیون ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب بانکی شماره 0113823351001 بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر ارائه گردد .

ضمن اینکه هزینه درج آگهی در جراید و هزینه تعیین کارشناسی و ..... برعهده برنده مزایده خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *