اطلاعیه شماره 2 مربوط به فراخوان مناقصه عمومی “امور تصدی و بازاریابی انبارهای توشه در ایستگاه های راه آهن سراسر کشور”

قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه پیرو فراخوان شناسائی اداره امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ايستگاه های راه آهن توسط شرکت توسعه...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1 مربوط به فراخوان مناقصه عمومی “امور تصدی و بازاریابی انبارهای توشه در ایستگاه های راه آهن سراسر کشور”

به آگاهی تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ی امور بازاریابی و تصدی انبارهای خرده بار و توشه می رساند، اعداد مربوط به تناژ هر ایستگاه/ناحیه ا...

ادامه مطلب

انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت گروه داده پردازی پارسیان (سرمایه‌گذار شرکت فوروارد)

در دومین روز از یازدهمین نمایشگاه بین­المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در غرفه شرکت پیشتاز راه و شهر(قطاربار) تفاهم...

ادامه مطلب