فراخوان مناقصه عمومی ” امور تصدی و بازاریابی انبارهای توشه در ایستگاه های راه آهن سراسر کشور”

شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر(قطاربار) در نظر دارد جهت انجام امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه ایستگاه های راه آهن سراسر کشور ...

ادامه مطلب

برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی با شرکای تجاری شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر

برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی با شرکای تجاری شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهردومین جلسه هم‌اندیشی با شرکای تجاری شرکت توسعه بازرگانی...

ادامه مطلب