دسته بندی نشده

اطلاعیه شماره 2 مربوط به فراخوان مناقصه عمومی “امور تصدی و بازاریابی انبارهای توشه در ایستگاه های راه آهن سراسر کشور”

قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه پیرو فراخوان شناسائی اداره امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ايستگاه های راه آهن توسط شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر و انتشار اسناد مناقصه در سایت شرکت به آدرس www.ghatarbar.ir، لذا بنا به درخواست متقاضیان شرکت در این مناقصه، مهلت ارائه پیشنهادات در قالب پاکات الف، ب و ج تا ساعت 14 مورخ 1403/03/07 تمدید گردید. بازگشائی پاکتهای الف و ب مورخ 1403/03/08 ساعت 15 انجام می پذیرد و پس از بررسی پاکت ب و در صورت به حد نصاب رسیدن امتیازات فنی و مالی شرکت کنندگان، پاکت ج (پاکت قیمت) در مورخ 12/03/1403 راس ساعت 10 صبح بازگشائی می گردد. کمیته برگزاری شرکت در مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *