اطلاعیه های سازمانی

مناقصه فراخوان شناسائی اداره امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ايستگاه های راه آهن

کارفرما  : شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر

مدت انجام خدمات: ۱۲ ماه

محل انجام خدمات : انبارتوشه در ايستگاه های راه آهن سراسر کشور

متن : شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر در نظر دارد جهت انجام امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه ایستگاههای راه آهن سراسر کشور  اقدام به شناسائی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت میگردد، حداکثر تا تاریخ 1401/11/03 نسبت به دریافت اسناد مناقصه در ادامه همین صفحه  و یا مراجعه حضوری به آدرس شرکت بزرگراه کردستان – نبش خروجی جهان آرا – خیابان حسین پور (سی وسوم ) برج شهاب پلاک 23 طبقه اول واحد اول ودوم شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر  اقدام نمایند .

 

دانلود فایل شرایط شرکت در مناقصه

دانلود فرم پیشنهاد قیمت تصدی انبار های توشه

دانلود قرارداد جدید تصدی انبار های توشه