حمل خرده بار سبک و سنگین

سامانه قطاربار در تمامی ایستگاه های پر تردد راه آهن دارای انبار توشه مجهز به امکانات تخلیه و بارگیری نظیر لیفتراک و بارانداز است. این امکان برای صاحبین بار و فروشندگان کالاهای سنگین و نیمه سنگین فراهم است تا با استفاده از امکانات قطاربار با پوشش سراری در شبکه ریلی کشور، برای فرآیند های ارسال بار خود با استفاده از واگن های باری با امنیت و سرعت بالا اقدام کنند.

برای مشاوره و ثبت سفارش جهت ارسال بار سنگین با ما تماس بگیرید.

راهنما ارسال بار با قطار