ارتباط با قطاربار

دفتر مرکزی:

 تهران: میدان راه آهن ، خیابان شوش غربی ، انبارتوشه تهران ، ساختمان شهید صبوری طبقه همکف پلاک 104

تلفن تماس : 55668636-55663352-55663351-55663350-021

ایمیل : info@ghatarbar.ir

سایت : www.ghatarbar.ir

اینستاگرام : ghatarbar@

تلگرام :  09925926725

لیست نمایندگی های تهران و شهرستان

شرکت بازرگانی پیشتاز ریل
هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت

مدیران شرکت

مدیران ارشد و میانی شرکت

معرفی شرکت

درباره پیشتاز ریل

ناوگان و تجهیزات

لیست تجهیزات و ناوگان ریلی