شرایط و مقررات حمل خودرو

 • حداکثر ارتفاع مجاز خودرو 158 سانتی متر و حداکثر عرض مجاز خودرو 180 سانتی متر می‌باشد.
 • حداکثر ظرفیت بنزین خودرو یک چهارم باک خودرو می‌باشد.
 • خودروهای دارای نقص فنی ارسال نمی‌شود.
 • خودرو تصادفی و خاموش ارسال نمی‌شود.
 • باد لاستیک ها باید تنظیم باشد.
 • آمپر بنزین خودرو باید سالم باشد.
 • سر باطری خودرو در زمان حمل باز می‌شود.
 • چاپ بلیط حمل خودرو الزامی است.
 • مبلغ بیمه بر اساس ارزش خودرو محاسبه و در زمان حمل دریافت میگردد.
 • حمل هرگونه بار همراه خودرو ممنوع است (جک ، زاپاس و آچار چرخ بلامانع است).
 • خودرو های با پلاک گذر موقت نباید از مدت زمان امکان عبور در جاده آن گذشته باشد.
 • زمان تحویل گیری خودرو از ساعت 8 صبح تا 1 ساعت قبل از ساعت درج شده روی بلیط است.