بخش

سوالات متداول

مشاهده بخش سوالات متداول و راهنمای دریافت خدمات.

قوانین

وبسایت

قوانین و مقررات استفاده از خدمات و حریم خصوصی.

قوانین

ارسال بار

قوانین و مقررات مربوط به ارسال بار توسط قطار.

قوانین

ارسال خودرو

قوانین و مقررات مربوط به ارسال خودرو توسط قطار.

بار خود را با قطار ارسال کنید

با مراجعه به صفحه راهنمای خدمات می توانید قوانین و مقررات ارسال بار همچنین راهنمای مرحله به مرحله ارسال انواع بار را مطالعه کنید.