حمل بار تجاری عمده

قطاربار سامانه ای برای حمل و نقل کالا در هر وزن و اندازه ای است که تمام شبکه ریلی کشور را
تحت پوشش قرار داده و امکان ارسال بار و مرسوله ها به تمامی ایستگاه ها را فراهم کرده است.

به منظور تکمیل فرایندهای لجستیکی، سامانه قطاربار آماده عقد قرارداد و تفاهم نامه با تولید کنند‌گان،
فروشندگان عمده، صاحبین کالا و ارائه دهند‌گان خدمات حمل و نقل جهت حمل بار عمده در سطح شبکه
ریلی کشور می باشد.

سامانه قطاربار با توجه به برنامه حرکت واگن های باری اقدام به برنامه ریزی دقیقی کرده و بر اساس
همین برنامه بارها را پذیرش و ارسال می کند. قطاربار در تمام سال و بدون تعطیلی آماده خدمت رسانی
به سازمان ها و صاحبین کالا می باشد.