درخواست ارسال بار

در صورت نیاز به جا به جایی بار با سامانه قطاربار می‌توانید با استفاده از فرم زیر ثبت سفارش کنید تا کارشناس‌های ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و برای جابه‌جایی بار شما اقدام کنند.

همچنین می‌توانید از طریق شماره های مرکز تماس قطاربار به صورت تلفنی ثبت سفارش کنید.

اطلاعات ارسال کننده
شهر مبدا
شهر مقصد
نام ارسال کننده
نام خانوادگی ارسال کننده
شماره ارسال کننده
کد ملی ارسال کننده
آدرس ارسال کننده

اطلاعات دریافت کننده
نام دریافت کننده
نام خانوادگی دریافت کننده
شماره دریافت کننده
کد ملی دریافت کننده
اطلاعات مرسوله
عنوان
عرض بسته
وزن بسته
طول بسته
تعداد
ارتفاع
ارزش کالا


مایعات ویژه شکستنی