با مدیران قطار بار آشنا شوید

کادر مدیریتی مجموعه قطار بار - شرکت بازرگانی پیشتاز راه و شهر
IMG_3567
عیسی ممیزی نژاد
مدیر عملیات و بازاریابی

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

75456
مجید فغانی
مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Unknown_person
علی پولاییان
مدیر مالی و پشتیبانی

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-